بارها گفتیم نهى‏ از منکر زبانى جایز و واجب و وظیفه‏ ى همه است

و در هیچ شرایطى هم ساقط نمى‏ شود.

امام خامنه ای

این فایل شامل بیانات آقا در مورد واجب فراموش شده از سال 68 تا 89 است.

ضمنا قسمتهای مهم سخنرانی با رنگهای مختلف رنگی شده:
به عنوان مثال:

لزوم و اهمیت امر به معروف: به رنگ زرد

هشداراها به آمرین و ناهیان: به رنگ بنفش
خطاب به مسئولین: به رنگ قهوه ای
یه سری توصیه های عملی: به رنگ آبی
نقل قول از مردم: به رنگ سبز کم رنگ
تاثیر امر به معروف بر دیگر ملت ها و مسلمین جهان: سبز پررنگ


لینک دانلود:

جزوه بیانات امام خامنه ای در مورد امر به معروف و نهی از منکر